Ontwikkelingsstoornis

Autisme: PDD-nos, iets in het autistisch spectrum, het syndroom van Asperger. We labelen wat af in Nederland. Ik help jongeren met hoogfunctionerend autisme om hun sociale-, emotionele- en denk- vaardigheden te ontwikkelen. Zo ontdekken ze dat ze meer zijn dan het etiketje dat op hen geplakt is: een uniek en waardevol persoon.

Werkwijze:

  • Ik leer jongeren na te denken over waarom ze iets doen. Ik filosofeer met ze en reflecteer, zodat ze zelfstandig gaan leren denken en doen met eigen verantwoordelijkheid.
  • Ik help jongeren om verschillende perspectieven te leren zien. Met behulp van een instrument dat Oriëntatie in de Ruimte (IVP*) heet ontdekken ze wie ze zelf zijn en hoe ze zich kunnen uitdrukken, maar ook hoe anderen denken en doen. Ze ontwikkelen begrip voor andere denkwijzes.
  • Ik werk aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van jongeren, omdat ik niet bij school en thuis hoor, ben ik een veilige en onpartijdige gesprekspartner.
*Instrumenteel Verrijkings Programma van Feuerstein/ StiBCO Bodegraven
Bel mij nu